O firme

Firma LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o. vznikla v roku 2004 v Bratislave ako obchodno – servisná spoločnosť.

Za dobu svojho pôsobenia sa firma stala spoľahlivým partnerom mnohým popredným výrobným firmám.

Od svojho vzniku sa zameriavame na využívanie a zavádzanie najnovších ekologických technológií, tzv. BAT (best aviable technology) do praxe.

Sme držiteľmi týchto certifikátov: